Thánh giá tại hơn 900 nhà thờ ở An Huy, Trung Quốc bị dỡ bỏ

Trên khắp tỉnh An Huy, chính quyền tăng cường đàn áp các nhà thờ để thực hiện lệnh của chính phủ trung ương về việc loại bỏ các biểu tượng Thánh giá.