“Thu hoạch nội tạng là rất đáng sợ, ĐCSTQ thích nhất là người trẻ tuổi”

“Chúng tôi luôn tránh, không muốn nghe chủ đề về mổ cướp nội tạng sống. Nó rất kinh khủng và đẫm máu, nhưng có một điều như vậy đang tồn tại”