Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết khi ông Justin Trudeau đi tham dự Hội nghị G20 sẽ đặt câu hỏi về vấn đề nhân quyền và Pháp Luân Công với chính quyền Trung Quốc.

Justin Trudeau, lãnh đạo đảng Tự do ở Canada, là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử nước này, nắm giữ chức vụ ở tuổi 43 (Ảnh: Alex Guibord/ Flickr)
Justin Trudeau, lãnh đạo đảng Tự do ở Canada, là thủ tướng trẻ thứ nhì trong lịch sử nước này, nắm giữ chức vụ ở tuổi 43 (Ảnh: Alex Guibord/ Flickr)

Ngày 30/8, Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau sẽ bắt đầu tham dự Hội nghị G20. Ngày 26/8, Văn phòng Thủ tướng đã trả lời đài truyền hình NTD rằng, trong thời gian ông Trudeau đến thăm Trung Quốc, sẽ đề xuất với chính quyền Trung Quốc các câu hỏi về vấn đề nhân quyền, trong đó Pháp Luân Công là một vấn đề mà Canada vô cùng quan tâm.

Sáng ngày 26/8, những người tu Pháp Luân Công ở Canada đã gửi đến Văn phòng Thủ tướng Canada 50.000 chữ ký thỉnh nguyện. Ngoài ra, chỉ trong một tháng vừa qua, người dân Canada từ các vùng cũng đã liên tục gửi đến 70.000 bức thiệp thỉnh nguyện, cùng 120.000 chữ ký, mong Thủ tướng Trudeau khẩn cấp yêu cầu chính phủ Trung Quốc ngừng việc bức hại Pháp Luân Công và mổ cướp nội tạng.

Văn phòng Thủ tướng Canada đã trả lời phóng viên của đài truyền hình NTD cho biết đặc biệt quan tâm đến việc Pháp Luân Công bị bức hại, trong thời gian tại Trung Quốc sẽ đề xuất các câu hỏi về nhân quyền.

Nhân viên của Văn phòng Thủ tướng Trudeau nói: “Vấn đề nhân quyền, Thủ tướng khẳng định sẽ đặt câu hỏi, đây trước giờ đều là một trong các vấn đề nghị sự với Trung Quốc. Pháp Luân Công là một vấn đề nhân quyền mà Canada vô cùng quan tâm”.

Cùng ngày 26, ông David Kilgour, một trong những nhà điều tra về mổ cướp nội tạng người tu Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng có bài phát biểu.

Cựu Bộ trưởng nội vụ Canada, ông David Kilgour đã nói: “Nội tạng sử dụng cho cấy ghép có một số lượng khổng lồ đến từ những người vô tội bị giết hại, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công. Việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là một tội ác. Đảng Cộng sản Trung Quốc, các cơ quan quốc gia, hệ thống y tế, bệnh viện cũng như giới cấy ghép nội tạng đồng lõa với nhau.

Ông Kilgour gần đây cũng kêu gọi Thủ tướng trao đổi với các lãnh đạo đương quyền của Trung Quốc về vấn đề mổ cướp nội tạng người tu Pháp Luân Công, cũng như thúc giục chính quyền Trung Quốc sớm đưa ông Giang Trạch Dân, người phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công ra trước pháp luật.

Ông Kilgour nói: “Chính phủ của Thủ tướng Trudeau phải sử dụng tất cả mọi cơ hội có thể để thúc giục Trung Quốc ngừng ngay lập tức việc tiếp tục tiến hành mổ cướp nội tạng thu lợi nhuận. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc đưa ông Giang Trạch Dân, người bắt đầu cuộc bức hại, ra xử lý trước pháp luật”.

Vào buổi tối trước khi Thủ tướng Trudeau đi Trung Quốc, những người tu Pháp Luân Công ở bờ Đông và Tây Canada diễu hành bằng ô tô (van tour) qua 300 thành phố để nói rõ sự thật về việc mổ cướp nội tạng với người dân Canada.

Lệ Mẫn

Xem thêm: