Gần đây truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin về các quy định xử lý đối với công chức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, theo đó 6 loại công chức đang tại chức sẽ bị xử phạt hoặc giáng chức hay sa thải nếu có giấy phép cư trú lâu dài tại nước ngoài hoặc quốc tịch nước ngoài. Thông tin đã gây làn sóng thảo luận sôi nổi của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Hộ chiếu Mỹ
Hộ chiếu Mỹ (Ảnh minh họa từ Pixabay)

Theo quy định trong Luật Kỷ luật hành chính công vụ của nhà nước Trung Quốc mới ban hành này: người vi phạm quy định rời khỏi đất nước hoặc nộp đơn xin giấy tờ xuất cảnh vì lý do cá nhân sẽ bị ghi lỗi thông thường hoặc ghi lỗi mức nặng; trường hợp nghiêm trọng sẽ bị hạ cấp bậc hoặc cách chức; [công chức] có quốc tịch nước ngoài hoặc tư cách cư trú vĩnh viễn ở nước ngoài bằng cách trái quy định thì có thể bị hạ cấp bậc hoặc bãi nhiệm.

Phạm vi của cái gọi là “nhân viên công vụ” là gì? Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc giải thích thì gồm 6 loại:

  1. Người làm việc tại cơ quan Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan Đại hội Đại biểu Nhân dân và Ban Thường vụ của tổ chức này, Chính phủ Nhân dân, Ủy ban Giám sát, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, các ủy ban của tất cả các cấp thuộc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, cơ quan các đảng phái Dân chủ và Liên đoàn Công thương; nhân sự được quản lý bởi “Luật Công chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”;
  2. Nhân viên tham gia việc công trong tổ chức được luật pháp trao quyền hoặc được ủy quyền bởi các cơ quan nhà nước để quản lý các vấn đề công theo pháp luật;
  3. Người quản lý doanh nghiệp nhà nước;
  4. Nhân viên quản lý trong các đơn vị công lập như giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, y tế và sức khỏe, thể thao;
  5. Nhân viên quản lý trong các tổ chức quần chúng ở cơ sở có tính chất tự trị;
  6. Nhân viên khác thực hiện công vụ theo pháp luật.

Tương tự, bị ảnh hưởng bởi luật này còn bao gồm chính sách xuất nhập cảnh, chính sách quốc tế, chính sách ngoại hối, chính sách đưa sinh viên Trung Quốc du học trở về nước, và chính sách thuế xuyên quốc gia. Do đó, việc quản lý các vấn đề liên quan đến di cư du học, định cư ở nước ngoài, phân bổ tài sản quốc tế và thay đổi tình trạng thuế sẽ ngày càng nghiêm ngặt.

Quy định lập tức khiến cư dân mạng Trung Quốc ở nước ngoài quan tâm bàn luận:

“Bà Mạnh Vãn Châu có phải là công chức nhà nước không? Có 7 hộ chiếu là thế nào?”

“Luật này có áp dụng đối với cả các cấp văn phòng Sở và Bộ?”

“Không biết thân tín của Tập XX có quốc tịch nước ngoài liệu có bị sa thải?”

“Vài điều chỉnh nhỏ không thể thay thế được tình trạng bất công mà chế độ độc tài gây ra! Hãy mở mang Internet cho phép 1,4 tỷ người Trung Quốc được hưởng quyền bình đẳng thông tin như 6 tỷ người khác trên thế giới! Hãy công khai tài sản quan chức tương tự như các nước tự do dân chủ phương Tây vẫn làm! Hãy cho mọi người quyền bầu cử đích thực..”…

Y Bình

Xem thêm: