Trong khi đại dịch virus Trung Cộng (virus corona mới) bùng phát ở Trung Quốc, ngay đầu năm mới 2023, Đại học Công nghệ Nam Kinh lần lượt đưa ra 33 cáo phó, trong đó có 17 người là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hình ảnh tòa nhà giảng dạy của Cơ sở Đinh Gia Kiều của Đại học Công nghệ Nam Kinh. (Ảnh: Leiem / Wikipedia)

Viện sĩ của Viện Kỹ thuật Trung Quốc, nguyên hiệu trưởng của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh

Vào ngày 30/1, Đại học Công nghệ Nam Kinh đã đưa ra cáo phó, theo đó ông Âu Dương Bình Khải (Ouyang Pingkai), đảng viên ĐCSTQ, viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc, nguyên hiệu trưởng Đại học Công nghệ Nam Kinh, đồng thời là người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, qua đời tại Nam Kinh lúc 8:47, ngày 30/1/2023, hưởng thọ 78 tuổi.

Ông Âu Dương Bình Khải sinh ra ở thành phố Bình Lạc, tỉnh Quảng Tây vào tháng 8/1945. Ông tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Công nghệ Hóa học của Đại học Thanh Hoa, từng là giáo sư, hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, trưởng khoa danh dự, hiệu trưởng Khoa Sinh học, Đại học Công nghệ Nam Kinh, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp Giang Tô, giành giải nhất Giải thưởng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quốc gia, giải nhì Giải thưởng Phát minh Công nghệ Quốc gia, Giải thưởng Sáng tạo KHCN DuPont. Cáo phó chính thức gọi ông là người đặt nền móng và tiên phong trong nghiên cứu kỹ thuật sinh hóa và giáo dục kỹ thuật của Trung Quốc.

Ông Thúc Phương, cựu phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh

Đại học Công nghệ Nam Kinh đã đưa ra cáo phó vào ngày 29/1, theo đó, ông Thúc Phương (Shu Fang), đảng viên ĐCSTQ, cựu phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vào ngày 28/1, hưởng thọ 78 tuổi.

Ông Thúc Phương, sinh tháng 9/1945 tại Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, là nghiên cứu sinh Khoa Khí động học của Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh (trước đây là Học viện Hàng không Nam Kinh), và đã nhận bằng thạc sĩ kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, ông giảng dạy tại Học viện Kiến trúc và Kỹ thuật Nam Kinh, Chủ nhiệm Phòng Giảng dạy Nghiên cứu Sưởi, thông gió và điều hòa không khí, trợ lý viện trưởng; Tháng 3/1995, ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Học viện Kiến trúc và Kỹ thuật Nam Kinh; Tháng 8/2001, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Nam Kinh. Ông từng là thành viên của Ủy ban Học thuật của Hiệp hội Sưởi, Thông gió và Điều hòa Không khí Giang Tô và là phó chủ tịch của Hiệp hội Tiêu chuẩn hóa Nam Kinh.

Ít nhất 33 người qua ở Đại học Công nghệ Nam Kinh qua đời vì bệnh trước và sau Tết

Cáo phó do Đại học Công nghệ Nam Kinh công bố cho thấy từ ngày 19/12/2022 đến ngày 30/1/2023, có 33 người qua đời vì bệnh, ít nhất 17 người trong số đó là đảng viên ĐCSTQ:

Ngày 28/1/2023, ông Trần Xung (Chen Chong), đảng viên ĐCSTQ và là cán bộ đã nghỉ hưu của Học viện Xây dựng Cơ bản của Đại học Công nghệ Nam Kinh, đã qua đời vì bệnh ở tuổi 96.

Ngày 27/1/2023, Hoa Khánh (Hua Qing), đảng viên ĐCSTQ và là cán bộ đã nghỉ hưu của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh, hưởng thọ 95 tuổi.

Ngày 18/1/2023, Lý Bá Hồ (Li Bohu) phó giáo sư đã nghỉ hưu tại Học viện Ngoại ngữ và Văn học, Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh, hưởng thọ 97 tuổi.

Ngày 11/1/2023, Tiêu Tịch Sin (Xiao Xibing), đảng viên ĐCSTQ, và giám đốc Văn phòng Hưu trí của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 84.

Ngày 10/1/2023, Trương Thừa Dực (Zhang Chengyi), phó giáo sư đã nghỉ hưu tại Học viện khí và Điện, Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 89.

Ngày 10/1/2023, ông Chu Danh Lập (Zhou Mingli), phó giáo sư đã nghỉ hưu tại Học viện Trường Kỹ thuật Sinh học và Dược phẩm, Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 89.

Ngày 6/1/2023, Phan Tụ Như (Pan Xiuru), nhân viên đã nghỉ hưu của Văn phòng Đảm bảo Hậu cần của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 99.

Ngày 5/1/2023, Triệu Lộc MInh (Zhao Luming), đảng viên ĐCSTQ, và là phó giáo sư đã nghỉ hưu tại Viện Vật lý và Toán học của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 96.

Ngày 4/1/2023, Nghiêm Kế Trung (Yan Jizhong), đảng viên ĐCSTQ và là phó giáo sư đã nghỉ hưu của Học viện thuật Xây dựng dân dụng thuộc Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 88.

Ngày 4/1/2023, Tả Cầm (Zuo Qin), đảng viên ĐCSTQ và là cán bộ đã nghỉ hưu của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 92.

Ngày 3/1/2023, Bao Thế Biểu (Bao Shibiao), đảng viên ĐCSTQ và là cán bộ cấp sở đã nghỉ hưu của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 90.

Ngày 3/1/2023, Thiệu Sĩ Mẫn (Shao Shimin), phó giáo sư đã nghỉ hưu tại Học viện Toán học và Khoa học Vật lý của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 94.

Ngày 3/1/2023, Từ Hiểu Vân (Xu Xiaoyun), đảng viên ĐCSTQ và là phó giáo sư đã nghỉ hưu tại Học viện Chủ nghĩa Mác của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 93.

Ngày 2/1/2023, Lý Chí Hạo (Li Zhihao), giáo sư đã nghỉ hưu tại Học viện dựng Đô thị của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 94.

Ngày 1/1/2023, Chu Tính Nhậm (Zhou Xingren), đảng viên ĐCSTQ và là giám đốc đã nghỉ hưu của Viện Vật liệu Nguồn sáng Điện của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 88.

Vào ngày 1/1/2023, Trần Tuệ Kỳ (Chen Huiqi), trưởng khoa đã nghỉ hưu của HỌc viện Cơ khí và Động lực của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 88.

Ngày 1/1/2023, Trịnh Ân Hoa (Zheng Enhua), một nhà thí nghiệm cấp cao đã nghỉ hưu tại Học viện Khoa học Toán và Vật lý của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 82.

Ngày 31/12/2022, Từ Phương Lâm (Xu Fanglin), một nhân viên đã nghỉ hưu của công ty quản lý tài sản của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 84.

Ngày 31/12/2022, Dương Văn Xuân (Yang Wenchun), đảng viên ĐCSTQ và là Trưởng phòng Đảm bảo Hậu cần của Đại học Công nghệ Nam Kinh đã nghỉ hưu, qua đời vì bệnh ở tuổi 87.

Ngày 30/12/2022, Liêu Xương Quý (Liao Changgui), phó giáo sư đã nghỉ hưu tại Học viện Kỹ thuật Giao thông, Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh, hưởng thọ 86 tuổi.

Ngày 29/12/2022, Hồ Chí Ngang (Hu Zhiang), phó giáo sư đã nghỉ hưu tại Học viện Khoa học Vật lý và Toán học của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 86.

Ngày 28/12/2022, Diêm Nhã Cầm (Yan Yaqin), một nhân viên đã nghỉ hưu của Văn phòng Đảm bảo Hậu cần của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 91.

Ngày 26/12/2022, Hoàng Hạnh Khôn (Huang Xingkun), đảng viên ĐCSTQ và là giáo viên đã nghỉ hưu tại Học viện Luật và Chính trị của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 90.

Ngày 26/12/2022, Ngô Hiểu Đông, đảng viên ĐCSTQ và là giáo sư đã nghỉ hưu tại Học viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 95.

Ngày 25/12/2022, Tống Nhược Nguyên (Song Ruoyuan), một y tá đã nghỉ hưu tại Văn phòng Đảm bảo Hậu cần của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 89.

Ngày 24/12/ 2022, Phùng Du (Feng Yu), kế toán của Văn phòng Đảm bảo  Hậu cần của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 95.

Ngày 23/12/2022, Ngô Hiếu Hồng (Wu Xiaohong), phó giáo sư đã nghỉ hưu tại Học viện Ngoại ngữ và Văn học của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 91.

Ngày 22/12/2022, Ngô Hoảng (Wu Huang), đảng viên ĐCSTQ và là kỹ sư cấp cao đã nghỉ hưu của công ty quản lý tài sản của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh tật ở tuổi 86.

Ngày 21/12/2022, Thẩm Úy Hân, (Shen Weixin), đảng viên ĐCSTQ và là cán bộ đã nghỉ hưu của Văn phòng Quản lý Tài sản Nhà nước của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh ở tuổi 88.

Ngày 20/12/2022, Lã Hậu Lượng (Houliang), đảng viên ĐCSTQ và là thủ thư đã nghỉ hưu của Thư viện Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời ở tuổi 85.

Ngày 19/12/2022, Uông Thế Anh (Wang Shiying), giảng viên đã nghỉ hưu tại Học viện Ngoại ngữ và Văn học của Đại học Công nghệ Nam Kinh, qua đời vì bệnh, hưởng thọ 89 tuổi.

Số người được hỏa táng ở Nam Kinh tăng gấp 6 lần, nhiều trường cao đẳng, đại học tập trung người chết

Sau khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân qua đời, chính quyền tuyên bố ông chết vào ngày 30/11/2022, một đợt dịch bệnh COVID-19 mới đã bùng phát khắp Trung Quốc. Trong số đó, Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, quê hương của ông Giang Trạch Dân, cũng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo dữ liệu nội bộ độc quyền của Nam Kinh mà Epoch Times có được, từ ngày 1/12/2022 đến ngày 2/1/2023, số lượng thi thể được hỏa táng ở Nam Kinh cao gấp 6 đến 7 lần so với bình thường.

Theo cáo phó chính thức được công bố, các trường giáo dục bậc cao như Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Đại học Tài chính và Kinh tế Nam Kinh và các trường cao đẳng và đại học khác ở Nam Kinh đều xuất hiện hiện tượng tử vong tập thể trước dịp năm mới. Đại học Công nghệ Nam Kinh đã công bố 33 cáo phó vào dịp năm mới, và hơn một nửa số người đã khuất là đảng viên ĐCSTQ.

Khi bắt đầu bùng phát, Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, đã cảnh báo trong bài viết Lý Tính vào tháng 3/2020: “Nhưng mà ôn dịch ‘virus Trung Cộng’ hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.”

Đại sư Lý Hồng Chí đã chỉ ra: “Hãy tránh xa tà đảng Trung Cộng, không đứng cùng phe với tà đảng, vì đằng sau nó là ma quỷ màu đỏ, hành vi bề mặt là lưu manh, hơn nữa là không việc ác nào không làm. Thần sắp bắt đầu trừ sạch nó, hễ đứng cùng đội với nó thì đều bị đào thải. Không tin thì hãy mở to mắt đợi xem.”

Đại sư Lý cũng giải thích rõ ràng làm thế nào con người trên thế gian có thể cầu phúc và tránh ác trong bệnh dịch này: “Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ.”