TQ: Nhà thờ mở cửa trở lại phải hát quốc ca và khen ngợi ông Tập

Theo một báo cáo của Bitter Winter, các giáo hội tại Trung Quốc khi mở cửa trở lại, cần phải làm lễ thượng cờ, hát quốc ca, và khen ngợi ông Tập Cận Bình.