Chính quyền một thành phố tại tỉnh Thiểm Tây đã áp dụng các biện pháp quyết liệt đối với các ngôi đền để thực hiện chỉ thị từ Bắc Kinh yêu cầu xóa sổ các đền thờ Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng dân gian, tạp chí nhân quyền Bitter Winter đưa tin.

Từ tháng 4/2019, người dân ở thành phố Bảo Kê phía Tây Bắc tỉnh Thiểm Tây đã bắt đầu nhận thấy cửa ra vào và cửa sổ của một số công trình tín ngưỡng bị bít lại bằng gạch và bê tông, ở trên dán đầy những khẩu hiệu tuyên truyền của chế độ.

Trung Quốc: Các ngôi đền bị chính quyền bít bằng gạch và bê tông
Các ngôi đền tại thành phố Bảo Kê bị bít bằng gạch và bê tông hoặc bị đóng cửa. (Ảnh: Bitter Winter)

Theo chỉ thị từ trung ương, chính quyền thành phố đã phát động một chiến dịch nhằm xóa sổ các ngôi đền trong thành phố và các quận trực thuộc như quận Kỳ Sơn, Thiên Dương, Mỹ và Long cũng như các vùng khác dưới quyền quản lý. Nhiều đền chùa Phật giáo, Đạo giáo, và tôn giáo dân gian chưa bị phá bỏ thì được lệnh phải bít kín cửa ra vào bằng gạch và bê tông.

Một cư dân sống tại quận Mỹ đã nói với Bitter Winter: “Tất cả các ngôi đền trong thị trấn của chúng tôi đã bị phá bỏ, chỉ còn lại hai cái.” Nguyên nhân khiến chúng còn tồn tại là vì những tín đồ ở đó đã thuyết phục được quan chức rằng phá bỏ đền chùa sẽ gặp phải quả báo.

Một cán bộ chính quyền thành phố Bảo Kê đã nói: “Nhà nước đã áp một chính sách quốc gia yêu cầu các ngôi đền, dù được cấp phép hay chưa, đều phải bị niêm phong. Cán bộ các cấp rất ‘quan tâm’ tới những ngôi đền trong các làng và thị trấn. Hàng ngày họ lần lượt đến các ngôi đền ở những vùng khác nhau để dò xét và thanh tra, đảm bảo rằng những ngôi đèn đó thực sự bị đóng cửa.”

Trước đó, khi bít các cánh cửa ở những ngôi đền, một quan chức chính phủ đã nói với các tín đồ rằng làm thế là để đề phòng họ lẻn vào các ngôi đền.

Trung Quốc: Các ngôi đền bị chính quyền bít bằng gạch và bê tông
Nhiều ngôi đền Phật giáo và Đạo giáo ở tỉnh Hồ Bắc cũng chịu số phận tương tự. (Ảnh: Bitter Winter)

Nhiều ngôi đền Phật giáo và Đạo giáo ở tỉnh Hồ Bắc cũng bị quản lý chặt, bị đóng cửa hoặc phá hủy để đàn áp các tôn giáo trong khu vực. Một số tăng nhân đã bí mật sống trong các ngôi đền bị đóng cửa vì họ không còn nơi nào để đi. Vì vậy chính quyền địa phương đã chặn cửa ra vào và cửa sổ để không ai có thể đi vào bên trong nữa.

Một ni cô ở thành phố Hoàng Thạch, Hồ Bắc đã thắc mắc khi Cục Tôn giáo báo về việc đóng cửa ngôi đền của cô năm ngoái: “Tôi đã đi tu hơn 20 năm. Bây giờ tôi phải đi đâu?” Cũng vì sự việc này mà vị sư trụ trì ngôi đền lên cơn đau tim đột ngột rồi qua đời.

Người ni cô nói với phóng viên của tờ Bitter Winter rằng cô đã liên tục xin giấy phép hoạt động cho ngồi đền, tiêu tốn nhiều tiền bạc, nhưng chính phủ chưa bao giờ chấp nhận hồ sơ của cô. “Các quan chức của Cục Tôn giáo nói rằng tôi sẽ không thể có giấy phép ngay cả khi tôi đưa cho họ tiền. Ngôi đền sẽ bị niêm phong và có thể sẽ bị phá hủy.”

Theo ước tính từ tháng 4 đến tháng 10/2019, chỉ riêng tại thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, có ít nhất 20 ngôi đền đã bị cưỡng chế phá hủy, 78 ngôi đền bị niêm phong cửa ra vào và khóa kín, và một ngôi đền thay đổi mục đích hoạt động theo yêu cầu của chính phủ.

Leave a Reply