Trung Quốc đã đưa ra bộ hướng dẫn đạo đức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh vào việc bảo vệ quyền của người dùng và ngăn ngừa rủi ro theo mục tiêu kiềm chế ảnh hưởng của Big Tech và trở thành nhà lãnh đạo AI toàn cầu vào năm 2030.

Theo quy định của hướng dẫn, con người nên có toàn quyền quyết định và có quyền lựa chọn chấp nhận các dịch vụ AI, thoát khỏi tương tác với hệ thống AI hoặc ngừng hoạt động của nó bất cứ lúc nào.

Tài liệu được Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (MOST) đưa ra vào Chủ nhật tuần trước. Nó có tiêu đề “Quy định đạo đức cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới” và được soạn thảo bởi Ủy ban quản trị AI, cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN vào tháng 2 năm 2019. 

Tài liệu nêu ra sáu nguyên tắc cơ bản cho các hệ thống AI, trong đó đảm bảo rằng chúng “có thể kiểm soát và đáng tin cậy”. Các nguyên tắc khác là cải thiện hạnh phúc của con người, thúc đẩy công bằng và công lý, bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cũng như nâng cao trình độ đạo đức.

Quy định mới cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thực hiện quyền kiểm soát nhiều hơn đối với lĩnh vực công nghệ của đất nước. Một trong những động thái mới nhất vừa qua là việc nhắm vào các thuật toán đề xuất nội dung, thường dựa vào các hệ thống AI được xây dựng dựa trên việc thu thập và phân tích một lượng lớn dữ liệu người dùng.

Hướng dẫn cũng cấm các sản phẩm và dịch vụ AI tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, an ninh công cộng hoặc an ninh sản xuất.

Vào năm 2017, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã đặt ra một kế hoạch đầy tham vọng nhằm vượt qua Mỹ để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về AI.

Tiến Minh (theo SCMP)

Xem thêm: