Truyền thông ngoài Trung Quốc đưa tin, trường tiểu học Hồng quân Dương Đắc Chí (cố Thượng tướng Hồng quân Trung Quốc, Tư lệnh quân khu Tây Nam) tại Quý Châu yêu cầu học sinh hàng ngày phải mặc đồng phục Hồng quân, và tiếp nhận chương trình “giáo dục tẩy não”. Tại Trung Quốc Đại Lục có ít nhất hơn 200 trường thực hiện tiêu chí giáo dục tẩy não này.

Trường tiểu học Hồng quân tại Quý Châu yêu cầu  học sinh hàng ngày mang đồng phục Hồng quân, tiếp thu giáo dục tuyên truyền tẩy não.
Trường tiểu học Hồng quân tại Quý Châu yêu cầu học sinh hàng ngày mang đồng phục Hồng quân, tiếp thu giáo dục tuyên truyền tẩy não. (ảnh chụp/Video)

Theo Daily Mail (Anh), từ năm 2008 trường tiểu học Hồng quân Dương Đắc Chí ở thành phố Tuân Nghĩa tỉnh Quý Châu (xây dựng vào những năm cuối đời nhà Thanh, đã có lịch sử hơn 100 năm) bị đưa vào diện quy hoạch “tiểu học Hồng quân”, không chỉ tên trường bị thay đổi thành “tiểu học Hồng quân”, mỗi ngày các học sinh phải tiếp thu chương trình giáo dục Hồng quân.

Đến năm 2016, Trung Quốc Đại Lục đã có ít nhất hơn 200 “tiểu học Hồng quân”, phân bố tại các nơi: núi Tỉnh Cương – Giang Tây, Diên An – Thiểm Tây, núi Nghi Mông – Sơn Đông. Tiểu học Hồng quân Dương Đắc Chí nằm ở nơi nghèo nhất Trung Quốc.

Hệ thống tiểu học Hồng quân xây dựng chương trình cho học sinh học lý luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếp thu tinh thần giáo dục yêu nước cực đoan.

Hình ảnh Hồng Quân thời ông Mao Trạch Đông còn lãnh đạo. (Ảnh: internet)
Hình ảnh Hồng Quân thời ông Mao Trạch Đông còn lãnh đạo. (Ảnh: internet)

>> Xem thêm: Đào mộ nhục thi thời Cách mạng Văn hóa

Nhiều nhà giáo dục bình luận, loại “giáo dục tẩy não” làm những tư tưởng này ngấm sâu vào tâm hồn trẻ nhỏ, sẽ khiến chúng mất khả năng sáng tạo và năng lực tư duy độc lập.

Trên thực tế, nhiều năm qua bùng nổ phong trào “tam thoái” tại Trung Quốc Đại Lục, ngày càng nhiều người xin ra khỏi các tổ chức nhà nước như đảng, đoàn, đội…

Theo số liệu của trang mạng ghi danh ra khỏi Đảng, từ 2004 – 25/2/2017, tổng số người ghi danh thoái khỏi các tổ chức liên quan đến đảng Cộng sản Trung Quốc lên tới 265.248.892 triệu người.

Ông Thẩm Lương Khánh (Shen Liangqing), cựu quan chức tại Viện Kiểm sát tỉnh An Huy cho biết, con số hơn 200 triệu người ghi danh rời khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy hệ tư tưởng của chế độ chính trị Trung Quốc đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại cái vỏ mà thôi.

Xem video của AFP về các hoạt động tại tiểu học Hồng quân ở Trung Quốc tại đây (Youtube).

Tuyết Mai

Xem thêm:

Leave a Reply