Một bài viết trên Tạp chí The Economist (Anh) cho rằng Trung Quốc hiện đang trải qua một cuộc “phục hưng văn hóa truyền thống”, nhưng phần lớn là do Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo.

Tạp chí The Economist số ra ngày 18/8/2017 đã đăng một bài viết có tựa đề “Đảng Cộng sản đang làm mới lại định nghĩa người Trung Quốc, đồng thời che giấu lịch sử phá hoại văn hóa Trung Hoa truyền thống của chính mình”.

Theo bài viết, trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đảng này luôn hy vọng phá hủy và không ca tụng văn hóa Trung Hoa. Trong thời Đại Cách mạng Văn hóa, ĐCSTQ đã tích cực “phá tứ cựu”, rất nhiều đền chùa, bia mộ đều bị phá hoại.

Giải oan cho Nho gia
Đại cách mạng văn hóa, theo một cách vô tiền khoáng hậu, đã hủy hoại và bôi nhọ văn hóa truyền thống Trung Hoa. 

Bài viết chỉ ra rằng từ lâu, ý thức hình thái của chủ nghĩa cộng sản đã mất sức hấp dẫn đối với người Trung Quốc. Mấy chục năm nay, xã hội Trung Quốc đã biến đổi nhanh chóng, người Trung Quốc đều lo lắng vấn đề đạo đức trượt dốc, cũng như khát vọng giá trị truyền thống được phục hưng. Chính quyền Trung Quốc lợi dụng điều này, bắt đầu lấy cờ hiệu khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống để tuyên truyền với mục đích làm cho người dân ủng hộ mình. Hiện tại, các nơi ở Trung Quốc xuất hiện nhiều lớp học hè dạy về văn hóa truyền thống, các em nhỏ được học tập Đệ tử quy, thư pháp và nhạc cụ của Trung Quốc, .v.v.

Bài viết nói, ĐCSTQ đã làm trái với tác phong phản truyền thống vốn có của mình, tự nhận là “người kế thừa trung thực, người phát huy và người kiến thiết văn hóa Trung Hoa truyền thống ưu tú”.

Hồi tháng Một năm nay, chính quyền Trung Quốc cho in và phát hành bài viết “Ý kiến về thực thi công trình truyền thừa và phát triển văn hóa truyền thống ưu tú của Trung Hoa”, trong đó nhấn mạnh, “cần phải để nội hàm của văn hóa Trung Hoa truyền thống hòa nhập nhiều hơn, tốt hơn vào các mặt của đời sống và sản xuất”.

The Economist cho rằng, ĐCSTQ có ý đồ tuyên dương một loại “văn hóa Trung Quốc” đã được chính phủ “chắt lọc” và “cho phép” vào trong cuộc sống thường ngày của người dân, mục đích là muốn làm mạnh thêm năng lực thống trị của mình.

Ngoài ra, giá trị truyền thống còn có chỗ dùng khác nữa đối với ĐCSTQ. Vì để tuyên dương chủ nghĩa ái quốc, nhiều năm nay, ĐCSTQ luôn khuấy động phong trào chống Nhật, nhưng các cuộc diễu hành chống Nhật thường diễn biến thành hỗn loạn. Vì vậy, đối với chính quyền mà nói, tuyên dương văn hóa truyền thống để bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước là cách làm an toàn hơn nhiều.

Bài viết cũng nói, ĐCSTQ đã lựa chọn những gì có lợi cho mình từ trong văn hóa truyền thống, còn những gì mà họ cho rằng bất lợi thì sẽ không được tuyên dương, ví dụ như tín ngưỡng tôn giáo trong văn hóa truyền thống.

Trí Đạt

Xem thêm: