Giới quan sát phát hiện “tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình” bao gồm những lý luận của các cựu lãnh đạo như Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đào, duy nhất vắng bóng quan điểm của ông Giang Trạch Dân; cho rằng toàn bộ tư tưởng Tập Cận Bình đưa ra tại Đại hội 19 đều phủ định quan điểm của ông Giang Trạch Dân.

Tại Đại hội 19, tư tưởng Tập Cận Bình được viết vào Điều lệ Đảng, tư tưởng này bao hàm lý luận của Mao, Đặng, Hồ, duy nhất không có Giang. Có phân tích chỉ ra, toàn bộ tư tưởng Tập Cận Bình đều phủ định quan điểm của Giang Trạch Dân. (Ảnh: Getty Images)

Khi ông Tập Cận Bình đọc báo cáo công tác đã chỉ rõ “tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” gồm 8 nội dung và 14 phương sách cơ bản, tức 8 điều “đúng đắn” và 14 điều “kiên định”.

Một nhà bình luận cho rằng, trong 14 điều kiên định của “tư tưởng mới” Tập Cận Bình có 5 điều trích từ Mao Trạch Đông, gọi là: “Kiên định Đảng lãnh đạo tất cả, kiên định đẩy mạnh kiến thiết Đảng, kiên định lấy nhân dân làm trung tâm, kiên định nhân dân quản lý làm trọng, kiên định Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân”;

Có 4 điều là sáng tạo của ông Đặng Tiểu Bình: “Kiên định đi sâu cải cách toàn diện, kiên định trong phát triển phải bảo đảm cải thiện dân sinh, kiên định toàn diện trị nước theo luật, kiên định ‘một nước hai chế độ’ và đẩy mạnh thống nhất tổ quốc”;

Có 4 điều là cống hiến của ông Hồ Cẩm Đào: “Kiên định giá trị hạt nhân chủ nghĩa xã hội; kiên định an ninh tổng thể quốc gia; kiên định con người sống chung hài hòa với tự nhiên”;

Điều cuối cùng là của chính ông Tập Cận Bình: “Kiên định đẩy mạnh xây dựng vận mệnh chung toàn loài người.” (Cấu kiến nhân loại vận mệnh cộng đồng thể).

Giới quan sát có chỉ ra, ông Tập Cận Bình hướng theo Đặng Tiểu Bình và Mao Trạch Đông, cũng đồng thời hướng theo “Khoa học phát triển quan” của Hồ Cẩm Đào, chỉ duy nhất bỏ qua quan điểm của ông Giang Trạch Dân. Điều này ẩn chứa hàm ý sâu sắc.

Chuyên gia bình luận thời sự Hình Thiên Hành chia sẻ trên trang Epoch Times: “Tư tưởng Tập Cận Bình hoàn toàn phủ nhận quan điểm của ông Giang Trạch Dân, đồng thời về mặt tập quyền cũng cao hơn ông Giang Trạch Dân.”

Theo tác giả, những ai thực sự quan tâm sâu sát và hiểu thấu đáo tình hình chính trị Trung Quốc sẽ nhận ra, qua báo cáo của ông Tập Cận Bình cho thấy, dù ông Tập Cận Bình có thực sự động đến ông Giang Trạch Dân hay không thì cũng thấy rõ vị trí của ông Giang Trạch Dân đối với tương lai Trung Quốc là thế nào.

Tác giả cho rằng, “tư tưởng mới” này ngụ ý thông báo cho những kẻ từng có liên đới với ông Giang Trạch Dân: Sau này cần phải lấy ông Tập Cận Bình làm hạt nhân, phải chấp hành theo quan điểm mới của ông Tập chứ không phải quan điểm cũ thời Giang Trạch Dân.

Tác giả nói: “Mọi việc ông Tập Cận Bình làm hiện nay đều gây bất an cho tập đoàn lợi ích phe cánh ông Giang Trạch Dân…”

Tuyết Mai

Xem thêm:

Leave a Reply