Vì sao Bắc Kinh sợ thế giới biết sự thật virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm?

Nếu sự thật về COVID-19 cho thấy lỗi là do chính quyền Bắc Kinh thì điều đó có thể đe dọa đến sinh mệnh của ĐCSTQ.