Hà Nội hiện lên trong những bức tranh hiện đại nhưng vẫn yên bình, phảng phất nét cổ kính. Không ép uổng theo một lối Hà Nội phải cổ, hay Hà Nội phải thế này, thế kia. Hà Nội trong tranh đúng như Hà Nội hiện đại mà chúng ta vẫn yêu thương, nhung nhớ…

Tác giả: Họa sĩ Phạm Bình Chương (1973)

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Những góc phố Hà Nội qua tranh của Phạm Bình Chương

Theo Facebook Hà Nội

Xem thêm: