Hà Nội: Hội thảo 100 năm di sản Việt Nam - Pháp

Hà Nội: Tọa đàm Hội hè lễ nghi ở Việt Nam

Buổi tọa đàm nhân dịp ra mắt cuốn sách “Hội hè lễ tết của người Việt” của Nguyễn Văn Huyên

Thời gian: 18:00-20:00 ngày 21/12/2017

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace, 24 Tràng Tiền

Vào cửa tự do

Thông tin từ L’Espace:

Nguyễn Văn Huyên đặt biệt quan tâm đến các vấn đề về cấu trúc và thiết chế xã hội cũng như các đề tài về tâm thức, tín ngưỡng, tôn giáo. Và khi nghiên cứu các đề tài về văn hóa vật chất như nhà cửa, y phục, ông cũng cố gắng khám phá ra cái ý nghĩa xã hội của nó. Tuy được tiếp thu có hệ thống học vấn và cả văn hóa Pháp, nhưng với tinh thần dân tộc cao và với sự hiểu biết sâu sắc về truyền thống văn hóa Việt Nam và phương Đông, Nguyễn Văn Huyên đã làm cho các công trình của mình có một phong cách riêng.

Diễn giả:

  • Nhà phê bình Mai Anh Tuấn
  • Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng
  • PGS. TS Nguyễn Quang Hưng

Xem thêm: