Dưới chế độ quân chủ, vấn đề đưa tin là chỉ có trong lãnh vực triều đình. Người dân thì chỉ có thể chờ cơ hội để nhờ người này hay người nọ mang thư giùm. Thời Pháp thuộc, người Pháp có công trong việc tạo ra một hệ thống đưa tin cho toàn dân, bất cứ người dân nào cũng có quyền sử dụng.

Nghề chuyển phát thư vào thời này là một nghề nguy hiểm vì lúc này lãnh thổ Việt Nam còn nhiều rừng rú, nơi ẩn náu nhiều thú dữ nhất là cọp. Có rất nhiều người phát thư bị cọp bắt trong khi đi phát thư.

Nghề phát thư thời Pháp thuộc
Trước khi lên đường chuyển thư.
Nghề phát thư thời Pháp thuộc
Người phát thư nghỉ ngơi trên đường.
Nghề phát thư thời Pháp thuộc
Ðoàn vận chuyển thư bằng chân!
Nghề phát thư thời Pháp thuộc
Một đoàn xe chở thư Sài Gòn – Cần Thơ thời Pháp thuộc.
Nghề phát thư thời Pháp thuộc
Một đoàn xe chở thư Sài Gòn – Tây Ninh thời Pháp thuộc.

Nghề phát thư thời Pháp thuộc
Bẫy cọp.
Nghề phát thư thời Pháp thuộc
Cọp tiến vào nơi người dân sinh sống.
Nghề phát thư thời Pháp thuộc
Nhiều nơi phải đi phát thư bằng voi để tránh gặp thú dữ.
Nghề phát thư thời Pháp thuộc
Chổ trú đêm trong rừng cho mấy người phát thư.
Nghề phát thư thời Pháp thuộc
Một con cọp bị giết.
Nghề phát thư thời Pháp thuộc
Một con cọp bị bắt (1937).

Đăng lại từ bài viết cùng tên trên trang Ảnh Xưa (anhxua.com)
Quý độc giả quan tâm tới ảnh tư liệu Việt Nam mời ghé thăm trang.