Vừa qua, chi nhánh Tân Đường Nhân tại Hồng Kông (cơ quan tổ chức biểu diễn Shen Yun tại Hồng Kông) đã công bố thư kêu gọi chính quyền Hồng Kông mời đoàn nghệ thuật Shen Yun đến Hồng Kông biểu diễn. Về vấn đề này, Chủ tịch Chris Smith của Ủy ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) của Mỹ cũng đã lên tiếng ủng hộ.

>> Xem thêm: Nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ ủng hộ biểu diễn Shen Yun tại Hồng Kông

Chủ tịch Chris Smith: Shen Yun giúp nâng cao tinh thần cho người Hồng Kông

Ủy ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) của Mỹ  thành lập vào tháng 10/2000, chuyên trách nghiên cứu và giám sát tình hình pháp trị và nhân quyền Trung Quốc, hàng năm đều có báo cáo trước Quốc hội và Tổng thống Mỹ. Ông Chủ tịch Chris Smith của Ủy ban là người biết về nghệ thuật Shen Yun.

Ông Chris Smith cho rằng nên để người Hồng Kông thưởng thức biểu diễn Shen Yun, đây là việc tốt không nên cấm cản. Ông còn nói, “nếu không chỉ biểu diễn ở Hồng Kông mà còn có thể diễn ở Bắc Kinh nữa thì càng hay. Đây là hoạt động nghệ thuật, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho người Hồng Kông. Vì sao chính quyền Bắc Kinh lại e ngại?”

Chủ tịch Chris Smith của Ủy ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) của Mỹ lên tiếng ủng hộ biểu diễn Shen Yun tại Hồng Kông (Ảnh: Linfan).
Chủ tịch Chris Smith của Ủy ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) của Mỹ lên tiếng ủng hộ biểu diễn Shen Yun tại Hồng Kông (Ảnh: Linfan).

Nghị sĩ Chris Smith thuộc đảng Cộng hòa đã trở thành nghị sĩ Quốc hội Mỹ từ năn 1980, đến nay đã 36 năm, có số năm làm nghị sĩ đứng hàng thứ hai trong 435 nghị sĩ Quốc hội Mỹ.  Hiện nay, ông là Chủ tịch của Nhóm Nhân quyền và Tổ chức quốc tế, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về châu Phi. Ông thường xuyên quan tâm về tình hình pháp luật và nhân quyền Trung Quốc, đã chủ trì 61 lần lấy ý kiến liên quan đến vấn đề nhân quyền Trung Quốc, trong đó bao gồm lấy ý kiến về tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. Ông còn tham gia xây dựng nhiều dự luật liên quan đến vấn đề nhân quyền cùng Quốc hội Mỹ, gần đây nhất là “Luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky”.

Nghị sĩ Tim Walz: Tự do là sức sống của Hồng Kông

Được biết thông tin nhân sĩ các giới ở Hồng Kông gần đây đồng loạt ký thư kiến nghị chính quyền Hồng Kông mời Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến Hồng Kông biểu diễn, nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Walz, thành viên của Ủy ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc của Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Hồng Kông: “Nhân dân có khát vọng tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, đây là cội nguồn sức sống của xã hội Hồng Kông. Tôi hoan nghênh chính quyền Hồng Kông hãy thỏa hiệp với người dân. Không nên để mất lòng dân, để rơi vào chủ nghĩa vô chính phủ, hãy bảo vệ quyền tự do cơ bản vì lợi ích của con người”.

Nghị sĩ Quốc hội Mỹ Tim Walz kêu gọi chính phủ Hồng Kông mời Shen Yun đến biểu diễn (Ảnh: Linfan).
Nghị sĩ Quốc hội Mỹ Tim Walz kêu gọi chính phủ Hồng Kông mời Shen Yun đến biểu diễn (Ảnh: Linfan).

Nghị sĩ Tim Walz từng đến thăm Hồng Kông nhiều lần. Ông cho biết, tình hình Hồng Kông hiện nay không còn giống như trước đây. Đánh mất bản sắc và sức sống của Hồng Kông là một sai lầm. Tuy Hồng Kông thuộc Trung Quốc, nhưng lại là cánh cổng thông với thế giới bên ngoài.

Ông cho biết cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, ủng hộ biểu diễn Shen Yun tại Hồng Kông: “Mỹ không muốn gây chiến với Trung Quốc, cả về thương mại cũng như văn hóa. Nhưng nếu cấm cản văn hóa và nghệ thuật ở Hồng Kông thì lại thành vấn đề. Mỹ luôn nhất quán quan điểm tôn trọng nguyên tắc nhân quyền phổ quát. Tuy cũng có khi tôi thấy thất vọng, nhưng chúng ta cần giữ chuẩn mực trong vấn đề này, phải lên tiếng cho những vấn đề này. Tôi nghĩ bất cứ việc gì nhằm bảo vệ quyền con người đều đáng để làm”.

Nghị sĩ Tim Walz thuộc khu bầu cử số một bang Minnesota, là nghị sĩ Quốc hội Mỹ từ năm 2007, hiện là Phó Chủ tịch Tổ quản lý rủi ro nông phẩm thuộc Ủy ban Nông nghiệp Quốc hội. Từ 1989 – 1990, thông qua một dự án của Đại học Harvard, ông từng tham gia vào đoàn giáo sư đến Trung Quốc giảng dạy.

Mộc Vệ

Xem thêm: