Trong những năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài từng bị người ngoại đạo Xa Di Bạt vu khống và phỉ báng. Xa Di Bạt cuối cùng đã phải chịu quả báo ngay trong đời.

phật thích ca mâu ni
Cảnh tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai ngộ (Hình minh họa: Qua pictagra.com)

Câu chuyện Phật Thích Ca Mâu Ni bị vu khống, phỉ báng

Trong “Tạp Bảo Tàng Kinh” có ghi chép rằng: Xa Di Bạt là một đại mỹ nhân, xuất thân trong một gia đình Bà La Môn (quý tộc Ấn Độ). Khi Xa Di Bạt tròn 16 tuổi, bố của cô đã lấy vàng ra để treo giải thưởng. Trong vòng 90 ngày, nếu như ai có thể tìm ra những chỗ nào xấu xí trên người Xa Di Bạt thì ông sẽ lập tức trao giải thưởng cho người đó. Nhưng sau đó đã không có ai giành được giải thưởng ấy. Vì thế, Xa Di Bạt ngày càng tự kiêu về nhan sắc xinh đẹp của mình.

Bố của Xa Di Bạt cho rằng, trên thế gian này chỉ có Đức Phật mới phù hợp với con gái của mình. Sau đó ông đã giới thiệu cho Đức Phật, hy vọng Đức Phật sẽ lấy Xa Di Bạt làm vợ. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhã nhặn từ chối lời đề nghị này của bố Xa Di Bạt.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng, trước khi ông thành Phật, ma vương đã chọn một thiên nữ xinh đẹp đệ nhất trong thiên giới cho ông lấy làm vợ. Một thiên nữ xinh đẹp nhất trong thiên giới còn không làm quyết tâm tu thành Phật của ông dao động, huống hồ là bây giờ ông đã thành Phật rồi. Chẳng nhẽ ông lại bị một bình hoa đựng đầy những thứ dơ bẩn (ý chỉ phàm nhân) quyến rũ hay sao.

Kỳ thực, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có ý làm phật ý Xa Di Bạt. Đức Phật chủ ý muốn nói với bố của Xa Di Bạt rằng, Đức Phật không còn tâm sắc tình nữa. Và chuyện cầu hôn đối với Đức Phật là một chuyện dại khờ nhất.

Nhưng câu trả lời của Đức Phật lại vẫn khiến Xa Di Bạt bị tổn thương. Cô không thể chịu đựng được người nào đó lại dám động chạm đến sắc đẹp của mình. Cô càng không thể chấp nhận việc lấy một người xinh đẹp như cô đem ví von với một bình hoa đựng đầy những thứ dơ bẩn. Vì thế, Xa Di Bạt đã ghi mối hận này trong lòng.

Về sau này, Xa Di Bạt nhờ vào sắc đẹp của mình đã trở thành Vương Phi của Vua Ưu Điền. Sau đó Xa Di Bạt đã lợi dụng quyền thế để bức hại một Vương Phi khác tin theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đồng thời tung tin phỉ báng rằng, Đức Phật, Vương Phi và 500 vị La Hán đã thông dâm với nhau.

Khi Đức Phật biết tin này, ngài đã an ủi mọi người không nên sợ hãi, đồng thời Đức Phật nói rằng tin đồn này chỉ kéo dài được 7 ngày là sẽ chấm dứt. Quả nhiên, sau 7 ngày tin đồn đã biến mất. Không có ai tin theo những tin đồn đó nữa, còn Xa Di Bạt đã gặp ác báo ngay trong kiếp đó.

Mọi việc đều có nguyên do, quả báo là không chừa một ai

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào kiếp trước là Duyên Như Đạt đã từng được Brahma (đấng sáng tạo theo quan điểm Bà La Môn) và vợ của ông là phu nhân Tịnh Âm cúng dường. Nhưng Duyên Như Đạt thấy phu nhân Tịnh Âm cúng dường Bích Chi Phật càng ngày càng nhiều nên đã sinh tâm ghen ghét đố kỵ. Duyên Như Đạt liền bảo 500 đệ tử của mình tung tin đồn rằng, Bích Chi Phật phạm giới, đã thông dâm với phu nhân Tịnh Âm.

Tin đồn này lưu truyền trong dân gian suốt 7 năm mới hết. Cuối cùng, Bích Chi Phật đã triển hiện 18 phép biến hóa thần kỳ và viên tịch. Đến khi đó mọi người mới biết, Duyên Như Đạt đã ác ý vu khống cho Bích Chi Phật.

Trong kiếp này, Brahma chính là Vua Ưu Điền, phu nhân Tịnh Âm chính là Xa Di Bạt. Còn 500 đồ đệ chính là 500 vị La Hán trong đời này.

Do đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói rằng: “Khi đó ta có tâm đố kỵ, cùng 500 vị đồ đệ phỉ báng Bích Chi Phật. Ta và 500 vị đệ tử do tạo nghiệp ác khẩu đã phải cùng nhau xuống địa ngục, chịu cực hình đun sôi trong vạc dầu… và những cực hình khác dày vò, thời gian như kéo dài vô hạn. Trong kiếp này vẫn còn dư một chút ác nghiệp, mặc dù ta đã tu thành Phật, nhưng vẫn phải cùng các ngươi chịu sự phỉ báng của Xa Di Bạt.”

Đức Phật nói thêm rằng: “Phật Như Lai, tất cả phiền não đều không còn, tất cả việc thiện đều đã làm. Mặc dù Phật Như Lai có công đức như thế, nhưng vẫn không được miễn nhân duyên đã tạo từ tiền kiếp. Huống hồ là những kẻ ngoại đạo, đang sống trong mê lạc thì sẽ ra sao!”

An Hòa

Xem thêm: