Những bức ảnh về Việt Nam thời Pháp thuộc

Những bức ảnh về Việt Nam thời Pháp thuộc dưới đây là hình minh họa trong cuốn sách có tựa đề “Đông Dương sâu kín”…