Buổi tối tòa nhà nào đẹp nhất London? Một người dẫn chương trình Anh quốc đã trả lời rằng đó chính là Đại sứ quán Trung Quốc. Vì đối diện với nơi đây là những ánh nến thỉnh nguyện trong suốt nhiều năm chưa bao giờ tắt. “Trên thế giới mỗi ngày đều có thỉnh nguyện và biểu tình, nhưng họ thì trường kỳ làm vậy, mà lại rất hòa bình. Điều đó đem đến sức mạnh lớn lao nhất (most powerful).”