Lão Tử từng nói: “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên”. Con người sống và hành xử thuận theo tự nhiên thì chính là phù hợp với Thiên lý. Chính vì phù hợp với Thiên lý nên họ sẽ được bình an, thuận lợi. Còn người mà từ lời nói đến hành động đều trái ngược với Thiên lý thì chính là đang tự chiêu mời vận rủi cho mình.

Trí tuệ cổ nhân: Sống thuận theo Thiên lý mang đến thuận lợi và bình an
(Ảnh minh họa: Creative Travel Projects, Shutterstock)

Vạn sự vạn vật trên thế gian này đều có đạo lý tồn tại của nó, đây là Thiên lý. Nền văn minh của nhân loại muốn trường tồn thì tất cũng phải tuân theo quy luật. Thời cổ đại, các bậc Thánh hiền, những người đạo đức cao thượng, thông hiểu đạo lý nhân sinh như Lão Tử, Khổng Tử… luôn cho rằng một người cần phải đề cao đạo đức làm người. Những tiêu chuẩn mà các bậc Thánh hiền đề ra không phải là chuyện hoang đường, duy tâm, mà kỳ thực chính là Thiên lý biểu hiện ở cõi người. Người ta sống cần phù hợp với Thiên lý mới có thể tồn tại được lâu dài và mong được bình an.

Trong sách Luận Ngữ có chép chuyện học trò của Khổng Tử là Tử Trương hỏi ông làm sao để làm việc được thuận lợi, đi lại trong thiên hạ không bị vướng mắc. Khổng Tử trả lời rằng:

“Một người mà lời nói trung thực thành tín, hành động ngay thẳng cung kính thì cho dù là ở nước mọi rợ vẫn có thể dễ dàng đi lại được. Người mà lời nói không có tín, hành động không cung kính thì cho dù ở ngay quê hương mình thì cũng có thể dễ dàng đi lại được sao? Đứng ngồi đều phải nhớ kỹ điều ấy, vậy mới có thể dễ dàng thuận lợi được.”

Tử Trương nghe xong đã viết những điều ấy vào dải áo, với hàm ý là luôn tâm niệm, luôn mang theo bên mình.

Chuyện lập thân làm người kỳ thực cũng là như thế. Lời nói và việc làm của một người là chịu sự chi phối của ý thức và tư tưởng của người đó. Biểu hiện hành vi của một người sẽ phản ánh ra suy nghĩ và nội tâm của họ. Ví như người có tâm thiện lương, biết suy nghĩ cho người khác sẽ không dễ dàng nói ra những lời làm tổn thương người khác. Trái lại, người mà luôn muốn giành phần thắng, luôn suy nghĩ đến lợi ích của bản thân thì lời nói sẽ luôn mang tính tranh giành, hành vi không kiêng nể để đạt được mục đích.

Đạo đức của nhân loại là một phần của Thiên lý, người xưa gọi là luân lý. Một người mà có thể giữ vững tiêu chuẩn đạo đức của bản thân, tâm niệm rằng “nói lời phải thành tâm, làm việc phải cung kính” thì tự nhiên người ấy cũng thể hiện ra sự ngay thẳng, chính trực, thiện lương. Người khác đều có thể cảm nhận, hiểu được và tán đồng. Do đó việc làm của họ tự nhiên cũng thuận lợi và thông suốt.

Từ một phương diện khác, một người nếu như có thể tuần hoàn thuận theo Thiên lý thì tất có được sự bảo hộ của tự nhiên, của Thần Phật. Ngược lại thì người đó tất sẽ bị cám dỗ ma quỷ lôi kéo. Đây cũng chính là điều mà cổ nhân nói: “Thuận Thiên giả xương, nghịch Thiên giả vong”, người sống thuận theo lý của Trời thì sẽ ngày càng hưng thịnh, người chống lại lý của Trời thì tất sẽ bị tiêu vong.

Người xưa hiểu rõ Thiên lý, càng hiểu rõ rằng Thiên lý là không thể làm trái. Họ luôn suy xét đến hành vi, lời nói của mình, sống hòa hợp, thuận theo tự nhiên, không đi ngược lại với tuần hoàn tự nhiên. Ngay trong sinh hoạt hàng ngày, họ cũng ăn uống điều độ, ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách…

Một người có suy nghĩ, tư tưởng, quan niệm đạo đức, lời nói, hành vi không phù hợp Thiên lý, thậm chí còn chống lại Thiên lý thì tất sẽ bị báo ứng. Làm việc ác cho dù có thể thoát được sự trừng phạt của pháp luật nơi con người, nhưng vẫn sẽ bị Trời cao trừng phạt.

Người xưa nói: “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri; thiện ác nhược vô báo, càn khôn tất hữu tư”, lòng người sinh một niệm, Trời Đất đều biết hết; thiện ác nếu không có báo ứng, thì càn khôn vũ trụ này đã không còn công chính, làm sao có thể tồn tại được đây? Trời Đất tồn tại trường cửu chính là vì sự vị tha, không có tư tâm. Người ta muốn được thuận lợi, bình an thì tất phải ít đi một phần tư dục.

Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video:

Leave a Reply