Thương gia Nguyễn Văn Hảo: Những di sản và mất mát

Nguyễn Văn Hảo là thương gia giàu có nhất Sài Gòn trước 75, chủ rạp hát “hàng không mẫu hạm” Nguyễn Văn Hảo với sức chứa hàng ngàn người hiện đại nhất.