Xích lô là một phương tiện giao thông rất đỗi quen thuộc của người Sài Gòn những năm 50, 60 của thế kỷ trước. Thời ấy, người ta có thể dễ dàng bắt gặp xích lô ở mọi nẻo đường, chở đủ mọi tầng lớp. Nghề xích lô lúc ấy dễ sống, lại là một biểu tượng đẹp của Sài Gòn.

Ngày nay, xích lô Sài Gòn đã lui vào dĩ vãng. Người mưu sinh bằng nghề này không còn nhiều, hầu hết đều là những người quá gắn bó với cái xích lô mà không nỡ bỏ, cũng chẳng biết tìm nghề nào khác. Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, Sài Gòn đã bắt đầu cấm xích lô ở một số tuyến đường. Cuộc sống cứ ngày càng khó khăn hơn với cái nghề xích lô. Đến năm 2010, mặc dù nhu cầu chạy của khách du lịch vẫn rất nhiều, xích lô đã bị cấm hẳn trong nội thành.

Nhưng Sài Gòn vẫn thấp thoáng bóng dáng xích lô của một vài tour du lịch. Trong cái cuộc mưu sinh ấy, người gắn bó với nghề này vẫn cố kiếm miếng ăn, cố tìm vui trong những điều cơ cực, tự do tự tại được chừng nào hay chừng ấy…

Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua tachcafe.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua 36hn.wordpress.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua pinterest.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua flickr.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua tiepthithegioi.vn)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua 36hn.wordpress.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 50. (Ảnh qua 36hn.wordpress.com)
Sài Gòn năm 1961. (Ảnh qua pinterest.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn năm 1961. (Ảnh qua kenh14.vn)
Sài Gòn những năm 60. (Ảnh qua youtube.com)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn những năm 70. (Ảnh qua tachcaphe.com)
Sài Gòn những năm 70. (Ảnh qua kienthuc.net.vn)
Xích Lô Sài Gòn xưa (Ảnh)
Sài Gòn năm 1972. (Ảnh kienthuc.net.vn)
Sài Gòn năm 96. (Ảnh qua kienthuc.net.vn)

Lê Nguyên tổng hợp

Xem thêm: Vài nét kiến trúc Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20 (Ảnh)

Mời xem video:

Leave a Reply