Video đang xem

Bài phát biểu Chào nước Mỹ của TT Trump ngày 4/7/2020

"Trong ngày đặc biệt này, chúng ta tưởng nhớ lịch sử, các anh hùng và di sản, lá cờ vĩ đại và nền tự do của chúng ta. Chúc mừng ngày 4/7."

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC