Video đang xem

Chế tài ĐCSTQ làm rò rỉ virus sẽ khiến kinh tế thế giới khủng hoảng trầm trọng?

Chế tài đối với ĐCSTQ sẽ tạo thành sự sụp đổ của thương mại quốc tế, sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Điều này có đúng không?

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC