Video đang xem

Đạo trị quốc của cổ nhân Thuận theo tự nhiên

Một đặc điểm vô cùng quan trọng của cách sống thuận theo trời đất, tự nhiên chính là “thuận thế” (thuận theo hình thế tự nhiên).

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC