Video đang xem

Đời người có những việc chờ đợi là hối tiếc, sợ hãi không bằng tiếp nhận

Sinh mệnh có ý nghĩa không phải ở chỗ nhận được bao nhiêu, tranh giành được bao nhiêu mà là ở chỗ cho đi được bao nhiêu...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC