Video đang xem

Hoa Kỳ lập quốc: Con người có những quyền bất khả xâm phạm dựa trên luật của Chúa

Nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ dựa trên những quyền bất khả xâm phạm của con người, điều gì quy định những quyền này không thể bị tước đoạt?

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC