Video đang xem

Hoa Kỳ lập quốc: Không phải và không muốn là nền dân chủ

Hoa Kỳ là một nền cộng hòa chứ không phải một nền dân chủ. Vậy cộng hòa là gì? Dân chủ là thế nào?

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC