Video đang xem

Hồng Bác Học: Phong trào độc lập ở Texas

Tình cảnh vốn dĩ thường chỉ thấy trong các bộ phim Hollywood nhưng đã được chứng kiến trong thực tế tại Texas.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC