Video đang xem

Hồng Kông: 1 quốc gia, 1 Internet. TikTok đã được kết nạp đảng như thế nào?

Hồng Kông: Một quốc gia, Một Internet. TikTok đã được kết nạp đảng như thế nào? Điều 38 và 43 của Luật an ninh quốc gia làm các công ty Internet lo sợ.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC