Video đang xem

Một tiểu bang tự thêm 35.000 phiếu cho mỗi ứng viên đảng Dân Chủ

Sidney Powell: MỘT TIỂU BANG TỰ ĐỘNG THÊM 35.000 PHIẾU CHO MỖI ỨNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC