Video đang xem

“Nằm ngửa”: Người dân Trung Quốc không muốn tiếp tục bị bần cùng hóa

Sự xuất hiện đột ngột của “chủ nghĩa nằm ngửa” là một sự phản đối âm thầm, chống lại tình trạng duy trì sự tồn tại của thế hệ sau năm 90.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC