Video đang xem

Ngày Độc lập của Mỹ và Lễ mừng thọ của ĐCSTQ khác gì nhau?

Kỷ niệm 100 năm ĐCSTQ chỉ đơn giản là một màn độc diễn của Đảng phung phí tiền thuế của nhân dân, giống sinh nhật của Từ Hi Thái hậu...

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC