Video đang xem

Ngoại trưởng Mỹ: Họa Trung cộng và sự thay đổi thái độ toàn diện của Mỹ

"Cách duy nhất để thực sự thay đổi Trung Quốc Cộng sản là hành động không phải dựa trên những gì lãnh đạo Trung Quốc nói mà dựa vào những gì họ làm."

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC