Video đang xem

Người biết đủ là người giàu có và hạnh phúc nhất

Lão Tử giảng: “Tri túc chi túc, hằng túc hĩ”, biết thế nào là đủ thì sẽ vĩnh viễn không thiếu gì. Người không biết đủ luôn thấy thiếu thốn...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC