Video đang xem

Nguy cơ tại Quốc hội Mỹ đã xuất hiện từ 200 năm trước

Năm 1825, Robert Owen đến diễn thuyết tại Quốc hội Mỹ, ông là cha đẻ của chủ nghĩa xã hội...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC