Video đang xem

Tập Cận Bình muốn thế hệ trẻ trở về lý tưởng ban đầu của ĐCSTQ

Những biến động xã hội TQ ngày nay cho thấy, ông Tập đang hướng đến lý tưởng ban đầu: tinh thần chủ nghĩa xã hội và anh hùng cách mạng...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC