Video đang xem

Thạch Sơn: “Năng lượng xanh” là chính trị, không phải khoa học

Vấn đề gây tranh cãi hiện nay là, hoạt động của con người ảnh hưởng như thế nào đến nhiệt độ và khí hậu?

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC