Video đang xem

Tranh biện TT Mỹ 2020 – Trump: Tôi đã trả hàng triệu đô tiền thuế thu nhập

Ông Trump nói rõ ông đã trả hàng triệu đô tiền thuế thu nhập. Một năm thì đóng 38 triệu đô, năm sau đó thì trả 27 triệu đô...

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC