Video đang xem

Trên thế gian có 3 kiểu người giỏi nhất

Người nhân hậu, phúc đức bao dung vạn vật, đạo nghĩa là nền tảng lập mệnh của một con người.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC