Video đang xem

Trevor Loudon: Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa đang diễn ra tại Mỹ

Giới tinh hoa Mỹ và những người theo chủ nghĩa toàn cầu Mỹ thích mô hình Trung Quốc vì nó đưa đến một nhà nước độc tài...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC