Video đang xem

TT. Trump phát biểu tại LHQ: Trung Quốc phải chịu trách nhiệm phát tán virus

Chúng ta phải buộc quốc gia mà đã phát tán virus này ra thế giới phải chịu trách nhiệm: Trung Quốc

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC