Video đang xem

Video bản tin sáng 5/4

Bà Pelosi và dân biểu Ocasio-Cortez đứng gần "bét bảng" về hiệu quả lập pháp...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC