Video đang xem

Blog: Hãy nói cho tôi nghe: Quốc gia là gì? Chính phủ là gì?

Quốc gia là mảnh đất dưới chân bạn và đã tồn tại hàng ngàn năm. Chính phủ chỉ là tổ chức quản lý mảnh đất này, họ không phải là một quốc gia nào cả.…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC