Video đang xem

“Thư viện miễn phí” trước cửa nhà một người Mỹ lan rộng đến hơn 70 quốc gia

Một người ở Mỹ đã đặt một chiếc hộp có nhiều loại sách trước cửa nhà để mọi người có thể tùy ý lấy đọc, điều kiện là lấy đi 1 quyển thì phải trả…

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC