[VIDEO] Cuộc thi húc xe kỳ lạ – nơi những tay đua không ngại va chạm

Credit: @Autorodeo Nederland – https://www.youtube.com/channel/UC8fYLriLIawfIrN6GBeBNtw