Video đang xem

Bác sĩ nội khoa điều trần trước bang Michigan về tác hại của mạng 5G

Bác sĩ Sharon Goldberg khẳng định trước nghị viện bang Michigan với đầy đủ các báo cáo khoa học...

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC