Video đang xem

Hoa Kỳ lập quốc: Bảo vệ tư hữu, phúc lợi không đến từ chính phủ

Nếu tài sản không được bảo vệ thì sự phát triển của toàn bộ loài người sẽ dừng lại. Vì sao quyền này của con người lại quan trọng như vậy?

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC