Video đang xem

Singapore đã thay đổi hệ thống công chức như thế nào?

Singapore có tỷ lệ tham nhũng thấp thuộc nhóm đầu thế giới là nhờ ở hệ thống công chức.

[ Xem bài viết ]

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC