Bài thuyết trình TEDx về mổ cướp nội tạng của hai nhà hoạt động nhân quyền Canada

Ông David Kilgour là cựu Thứ trưởng Ngoại giao Canada về Châu Á Thái Bình Dương, Giám đốc của Tổ chức Phi lợi nhuận Advancing Human…